Ortopedik sement hazırlama/uygulama kiti


Bir ortopedik cerrahi işlem (ör., kalça protezi, artroplasti veya vertebroplasti) sırasında kemik sementinin hazırlanması ve uygulanması için tasarlanmış steril bir cerrahi aygıtlar, araçlar ve materyaller topluluğu. A collection of sterile surgical instruments, tools, and materials designed to prepare and apply bone cement during an ortopedik surgical procedure (e.g., hip replacement, arthroplasty, or vertebroplasty). Tipik olarak forseps, tokmak, sement uygulama enjektörleri, uygulama tüpleri ve karıştırma cihazları gibi unsurlar içerir; kemik sementi olabilir veya olmayabilir). Tek kullanımlık bir cihazdır.