OSD (On Screen display) ne demektir nedir anlamı tanımı hakkında bilgi kullanımı

Televizyon veya video ile ilgili komutların ekranda belirmesi. Ses, ışık, kontrast ve ışık ayarları bir grafik halinde ekranda gösterilebilir.