Otel Ön Büro Müdürlüğü mesleği hakkında bilgi


Konaklama vb. işletmelerde, müşteriler için rezervasyon alınması, karşılanması, kabul ve bilgilendirilmesi, sorunlarının çözümlenmesi, çıkış ve çıkış sonrası işlemleri ile konuğa özel hizmetin verilmesinden sorumlu olan personeli, yönetme , kontrol etme  bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Ön Büro Müdürü (Otel); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

 

Departmanındaki personelin çalışma programlarını hazırlamak, çalışanları kontrol etmek ve 

a)      eksiklikleri düzeltmek,önemli konular hakkında genel müdürü bilgilendirmek,

b)      Ön büronun bütçesini muhasebe müdürü ile hazırlamak,

c)      Acenta ve şirketlerle yapılan ücret sözleşmelerini, satış departmanı ile birlikte hazırlamak

d)      Rezervasyonların kontrolünü yapmak,

e)      Rezervasyonlara göre oda hazırlatmak ve kontrol etmek,

f)       Özel müşteriler için (VİP) oda hazırlatmak,

g)      Grup rezervasyonları için önceden odaları hazırlatmak (blokaj atmak),

h)      Blokaj işlemi yapılan odalar hakkında housekeeping yöneticisine bilgi vermek,

i)        Konuk beklentileri ve isteklerinin karşılanmasını sağlamak,

j)        Ön büro tarafından hazırlanan raporları (odaların doluluk oranı, kalan kişi sayısı, alınan ücretler, rezervasyonlar vb) kontrol etmek ve eksiklikleri düzeltmek,

k)      İlgili  departman yöneticileri ile koordinasyonu sağlayarak gerekli organizasyonları yapmak,

l)        Gün sonu raporlarının kontrolünü yapmak,

m)    Ön büronun gelir ve gider işlemlerini takip ve kontrol etmek,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir