Otel – Restoran Yöneticiliği mesleği hakkında bilgi


Konukları barındırma ve yedirip içirme için işletme sahibi adına bir otel-restoranı yada moteli yeterli ve kazançlı işletilmesini sağlamak için hazırlayan, düzenleyen, personeli kontrol eden ve yöneten kişidir.    

Otel- Restoran Yöneticisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

 

 

a)      Resepsiyon, muhasebe, kahyalık, ağırlama, satın alma ve bakım gibi bölümlerin örgütlenmesini, yönetimini ve işletmesini planlamak, idare etmek ve kontrol etmek,

a)      Konuklara personelin icraatının ve hizmetinin seviyesini sağlamak ve sürdürmek,

b)      Bütün bölümlerin harcamalarına yetki vermek, ödenekleri ayırmak ve bütçelerini planlamak,

c)      Ağırlama ve diğer bölüm yöneticilerinin uyumlu çalışmalarını düzenlemek, konukların resmi ziyafet ve içerde ve dışarıda eğlenceleri gibi büyük ölçüde işleri düzenlemek,

d)      Oda ücretlerini ve kredi konusundaki davranışları belirlemek,

e)      Personeli eğitebilir, istihdam eder ve işten çıkarabilir,

f)       Sadece oda hizmetleri personelini yönetebilir,

g)      Bar ve restoran hizmetlerini ayrı bir yönetim altında birleştirebilir,

 

       vb. görev ve işlemleri yerine getirir.