OTOKLAV HAKKINDA BİLGİ


OTOKLAV HAKKINDA BİLGİ NEDİR, OTOKLAV HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, OTOKLAV HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, OTOKLAV HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, OTOKLAV HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Autoklav (m), Fr. Autoclave (m), İng. Autoclave. Basınçlı buhar ile yapılan sterilizasyonda (mikropsuzlaştırmada) kullanılan cihaz. Bunda esas, buharla doymuş bir ortamda ve 100°C’den yüksek ısı ile sterilizasyondur. Bu şartlarda bozulmayacak olan madde ve âletler, bu çeşit sterilizasyon yöntemiyle mikropsuzlaştırılırlar. Genel olarak 121°C’de 15 dakika beklemek, sterilizasyon için kâfidir. Ameliyathâne otoklavları suyla çalıştıkları için, konan maddenin neme dayanıklı olması gerekir (mâdenî ve kauçuk eşyâlar). Kompresler, gazlı bezle, pamuk ve kırılgan malzeme, normal hava basıncında 165°C’de çalışan özel etüvlerde kuru olarak sterilize edilir.

Otoklavın içerisindeki buhar basıncını ve buharın sıcaklığını gösteren bir monometre ve termometre sistemi, ayrıca bir emniyet supabı vardır.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi