OTOMASYON HAKKINDA BİLGİ


OTOMASYON HAKKINDA BİLGİ NEDİR, OTOMASYON HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, OTOMASYON HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, OTOMASYON HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, OTOMASYON HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Automation (f), Fr. Automation, automotisation (f), İng. Automation. Bir iş yerinde, iş verimini arttırmak amacıyla makinalaşma.

Otomasyon sonucu emekten tasarruf edilerek, üretimde belli hizmetler makinelere bırakılır. Bu makinelerin kullanılması sonucu üretim, sürekli, otomatik olarak ve herhangi bir müdâhaleyi gerektirmeksizin gerçekleştirilmektedir.

Otomasyonun avantajları; mâliyet düşüşü, kalite artışı, zamandan tasarruf ve iş kazâlarının azalması olarak özetlenebilir. Buna karşılık otomasyon sonucu işletmelerin yatırım harcamaları artar ve işsizlik meselesi ortaya çıkar.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi