Özefageal endoterapi ligatörü, tek kullanımlık


Variste hemostaz veya nekroz oluşturacak bir endoskopik işlem sırasında özefagus varislerine lastik bant uygulanması için uygun bir esnek endoskopla birlikte kullanılan bir endoterapi cihazı. Çeşitli biçimlerde olabilir ve tipik olarak endoskopun distal ucuna oturan bir taşıyıcı üzerine önceden yerleştirilmiş kauçuk lateks bantların bulunduğu bir çoklu bant ligasyon ünitesi ve bantları gerektiği şekilde uygulayacak kontrol mekanizmalarının endoskopun dış yüzeyi boyunca uzanarak proksimal uçta birleştiği bir kontrol tutamağından oluşur. Bazı durumlarda bu tür bir cihaz kolondaki hemoridlerin tedavisinde de kullanılır. Tek kullanımlık bir cihazdır.