Özel hastane ücretleri


 Özel Hastaneler ve Vakıf  Hastanelerinin aldığı ücretler, bu ücretlerin hangi hastanede ne kadar olunduğu hangi tedaviler veya işlemler için ne kadar ücret alınması gerektiği özel ve vakıf üniversitelerinin hızla arttığı son dönemlerde iyiden iyiye merak konusu oldu.  Bu konuda Sosyal Güvenlik Kurumu bir duyuru yaparak özel ve vakıf hastanelerinin hangi işlem için ne kadar ilave ücret alabileceğine açıklık getirdi.  Bilindiği üzere hiçbir sosyal güvencesi olmayanların yanı sıra ssk, bağkur ve emekli sandığı mensuplarıda özel ve vakıf hastanelerinin hizmetlerinden faydalanabilmek için ilave ücret ödemek zorundalar.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan duyuru şöyle :

ÖZEL HASTANELER İLE VAKIF ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN ALABİLECEKLERİ İLAVE ÜCRET TAVAN ORANLARI HAKKINDA DUYURU (1) Bilindiği üzere, 29/1/2010 tarihinde yayımlanan

(2) Bazı özel hastaneler tarafından Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne gönderilen yazılarda; “Özel Hastaneler ile Vakıf Üniversite Hastanelerinin Puanlandırılması Hakkında Yönerge” kapsamında istenen verilerin hastaneler tarafından hatalı gönderildiğine dair yapılan başvurular Komisyon marifetiyle değerlendirilmiş olup, değişikliklerle birlikte hazırlanan

(3) Kısmi branş sözleşmesi bulunan hastaneler için 2011 yılı ilave ücret tavan oranı %30 olarak uygulanacaktır.(Ek 2)

(4) 07/01/2010 tarihinden sonra açılan özel hastanelerin ilave ücret tavan oranı Kurumumuza başvuruda bulunmaları halinde Komisyon tarafından Yönerge doğrultusunda belirlenerek ilgili hastaneye bildirilecektir.

(5) Vakıf üniversite hastaneleri için 2011 yılı ilave ücret tavan oranı %70 olarak uygulanacaktır.

(6) Aşağıda belirtilen sağlık hizmetlerinden

 Acil servislerde sunulan sağı hizmetleri ile acil haller nedeniyle sunulan sağı

hizmetleri,

 Yoğn bakı hizmetleri,

 Yanı tedavisi hizmetleri,

 Kanser tedavisi (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri),

 Yenidoğna verilen sağı hizmetleri,

 Organ, doku ve hücre nakilleri,

 Doğmsal anomaliler için yapıan cerrahi işemlere yönelik sağı hizmetleri,

 Diyaliz tedavileri,

 Kardiyovasküler cerrahi işemleri.

(7) Kurumla sözleşeli resmi sağı kurum ve kuruluşarıtarafıdan sevk edilmeleri koşluyla;

 

 

“Özel Hastaneler ile Vakıf Üniversite Hastanelerinin Puanlandırılması ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge” gereği oluşturulan Komisyon tarafından Kurumumuz ile sözleşmesi bulunan özel hastanelerin, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden 01/01/2011 tarihinden itibaren alabilecekleri ilave ücret oranları, 31/12/2010 tarihinde Kurum web sayfasında yayımlanmıştır. alfabetik sıralı Puanlandırma Listesi ekli dosyada yer almaktadır. (Ek 1) hiçbir şekilde ilave ücret alınmayacaktır. a)

 

24/02/1968 tarihli ve 1005 sayııİtiklal MadalyasıVerilmişBulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şref AylığıBağanmasıHakkıda Kanun hükümlerine göre şref aylığıalan kişlerden, b)

 

03/11/1980 tarihli ve 2330 sayııNakdi Tazminat ve Aylı BağanmasıHakkıda Kanun hükümlerine göre aylı alan kişlerden, c)

ilave ücret alımayacaktı.

Tüm ilgililere duyurulur.

 

Harp malûllüğ aylığıalanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamıda aylı alanlardan ve bunları bakmakla yükümlü olduğ kişlerden, 
 

ilave ücret alınmayacaktır.Tüm ilgililere duyurulur.

Hangi hastanenin ne kadar ek ilave ücret talep edebileceğini öğrenmek için tıklayınız