Özel Tüketim Vergisinin konusu nedir?


Özel Tüketim Vergisi’nin konusu nedir?


  • Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli; – (I) sayılı listedeki malların ithalatçıları veya rafineriler dahil imal edenler tarafından teslimi, – (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabı, – (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanlar ile (III) ve (IV) sayılı listelerdeki malların ithalatı veya imal ya da inşa edenler tarafından teslimi, -(I), (III) ve (IV) sayılı listedeki mallar ile (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanların özel tüketim vergisi uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı, Bir defaya mahsus olmak üzere özel tüketim vergisine tabidir.