P harfi ile başlayan otomobil araç terimleri


PAG – (Polyalkylene Glycol) Polialkilen Glikol

PAIR – (Pulsed Secondary Air Injection) Darbeli ikinci hava enjeksiyonu

PASS – (Personalized Automotive Security System) Kişiselleştirilmiş otomotiv güvenlik sistemi

PCM – (Powertrain Control Module) Güç aktarma organları kontrol modülü

PCS – (Pressure Control Solenoid) Basınç kontrol solenoidi

PCV – (Positive Crankcase Ventilation) Pozitif karter havalandırma üst karter havalandırması

PDC (Parktronic; Park Distance Control): Otomobilin tampon hizasinda ses dalgalari ile bosluk kontrolü yaparak çalisan park yardim sistemi.Arka tampondaki sensörler sürücüye otomobil ile engel arasındaki mesafeyi tonlarla uyararak belirtir (echolot-prensibi). Engel ne kadar yaklaşırsa ton kadar hızlanıyor

PFE – (Pressure Feedback EGR) Basınç geri besleme EGR

PFI – (Port Fuel Injection) Port yakıt enjeksiyonu

PG- (Pulse Generatör) Sinyal üretici

PID – (Parameter Identification) Parametre tanımlama

PIP – (Profile Ignition Pickup -replaced with CKP) Profil ateşleme alıcısı

PKE – (Passive Keyless Entry) Pasif anahtarsız giriş

PM – (Permanent Magnet) Sabit mıknatıs

PMD – (Pump Mounted Driver) Pompa montajlı sürücü

P/N – (Part Number) Parça numarası

PNP – (Park/Neutral Position) Park/nötr durumu

POM – (Polycyclic Organic Matter) Polisayklik organik madde

POS – (Positive) Pozitif

POT – (Potentiometer) Potansiyometre

PROM – (Programmable Read Only Memory) Programlanabilir ROM

PRV- (Pressure relief valve) Basınç tahliye valfi

PS – (Power Steering) Güç direksiyonu hidrolik direksiyon

PS- ( Pferde Starke ) Beygir gücü

PSM – ( Porsche stabilty menagement ) porshce patentindeki ESP sistemi

PSOM – (Programmable Speedometer/Odometer Module) Programlanabilir hız metresi modulü

PSP – (Power Steering Pressure) Güç direksiyonu basıncı hidrolik direksiyon basıncı

PTC – (Pending Trouble Code) Belirsiz arıza kodu

PTO – (Power take off shaft)) Güç çıkışı kuyruk mili

PTU – (Part Throttle Unlock) Kısmi gaz açma

PWM – (Pulse Width Modulation) Darbe genişliği modülasyonu