PATLICAN (SOLANUM MELONGENA) HAKKINDA BİLGİ


PATLICAN (Solanum melongena) HAKKINDA BİLGİ NEDİR, PATLICAN (Solanum melongena) HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, PATLICAN (Solanum melongena) HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, PATLICAN (Solanum melongena) HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, PATLICAN (Solanum melongena) HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Aubergine (f), Fr. Aubergine (f), İng. Aubergine, eggplant. Familyası: Patlıcangiller (Solanaceae) Türkiye’de yetiştiği yerler: Memleketimizde yetiştirilen bir kültür bitkisidir.

Sebze olarak yenilen, mor renkli, uzunca silindirik veya yuvarlak bir yaz sebzesi. Vatanı tropik Hindistan’dır. Sıcak memleketlerde yetiştirilir. Orta ve kuzey Avrupa’da çok az tanınmış olmasına rağmen, memleketimizde yazın çok yaygın yenen bir sebzedir.

Patlıcan, bol gübreli topraklarda iyi yetişir. Daha çok fideden yetiştirilir. Patlıcanın uzunca olanlarına daha çok kemer patlıcanı, yuvarlak olanına tophâne veya bostan patlıcanı adı verilir. Patlıcanın az çekirdekli veya çekirdeksiz ve eti yumuşak olanı makbuldür. Çeşitli yemekler ve turşusu yapılır. Hadîs-i şerîfte patlıcan meth olundu ve zeytinyağlı yapınız buyuruldu.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi