PELOPONNES HARBİ HAKKINDA BİLGİ


PELOPONNES HARBİ HAKKINDA BİLGİ NEDİR, PELOPONNES HARBİ HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, PELOPONNES HARBİ HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, PELOPONNES HARBİ HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, PELOPONNES HARBİ HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Yirmi yedi yıl süren harp, üç safhaya ayrılır. İlk safhası on yıl sürüp, M.Ö. 421’de Nicias Sulhü ile sona erdi. İkinci safhası, 418’de Atinalıların müttefiki Argoslularla berâber, Ispartalılara saldırısıyla başladı. Atinalılar 418’deki Mantinea Muhârebesinde yenilince, Sicilya’ya büyük bir sefer tertip ettiler. 413’te Sicilya Seferi de bozgunla netîcelendi. Peleponnes Harbinin üçüncü safhasına Decelea Harbi de denir.

Ispartalılar, Atinalılardan Decelea’yı aldılar. Ispartalılar, Perslerden de yardım alarak,Ege Denizinde kuvvetli filolar kurdular. 404 yılında Atina, Ispartalıların eline geçince, şehrin müdâfaasına yarayacak engeller kaldırıldı. Atina şehir devleti yıkılarak, oligarşik idâre kuruldu.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi