PERİKLES HAKKINDA BİLGİ


PERİKLES HAKKINDA BİLGİ NEDİR, PERİKLES HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, PERİKLES HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, PERİKLES HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, PERİKLES HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Perikles, Atina devlet başkanı olmasıyla, ülkede reformlar yaptı. Yeni kânunlar çıkararak, bunlara uymayan eski kânunları da kaldırdı. Atina’yı, Yunanistan’ın en önemli şehri hâline getirdi. Atina’da sanat ve mîmârî eserler yaptırdı. Atina’ya Yunanistan’ın en meşhur bilginlerini topladı. Yayılma siyâseti tâkip ederek, Ispartalılar ve Perslerle mücâdele etti. Perslerle Kallias, Ispartalılarla otuz yıllık sulh antlaşmaları imzâladı. Atinalıların Ispartalılarla münâsebetleri 431’de tekrar bozulup, netîcede Peloponnes Harbi başladı (Bkz. Peloponnes Harbi). Perikles, Peloponnes Harbinde başarılı olmasına rağmen, harpteyken yakalandığı vebâ hastalığından öldü(M.Ö.429).

Kaynak Rehber Ansiklopedisi