PERLİT HAKKINDA BİLGİ


PERLİT HAKKINDA BİLGİ NEDİR, PERLİT HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, PERLİT HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, PERLİT HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, PERLİT HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Parlatılmış perlit Türkiye’de 1970’li yıllarda kullanılmaya başladı. Türkiye’deki perlit yatakları batıda Ege Denizinden doğuda Kars ve Van yörelerine kadar yayılır. Başlıca perlit cevheri yatakları İzmir, Balıkesir, Manisa, Eskişehir, Çankırı, Nevşehir, Ankara, Erzincan, Erzurum, Bitlis, Kars ve Van illerindedir. Türkiye’de bulunan yatakların bütün rezervi milyarlarca tondur. MTA verilerine göre yüksek tenörlü cevherlerin görünür rezervi 11,5 milyon tondur. Her türdeki cevherin muhtemel ve potansiyel rezervlerinin tamâmı 3,5 milyar tonu aşar. Bu bakımdan Türkiye’nin Perlit potansiyeli dünyâ ülkeleri arasında Amerika ve Rusya’dan sonra üçüncü sırayı alır.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi