PERTEVNİYÂL VÂLİDE SULTAN HAKKINDA BİLGİ


PERTEVNİYÂL VÂLİDE SULTAN HAKKINDA BİLGİ NEDİR, PERTEVNİYÂL VÂLİDE SULTAN HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, PERTEVNİYÂL VÂLİDE SULTAN HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, PERTEVNİYÂL VÂLİDE SULTAN HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, PERTEVNİYÂL VÂLİDE SULTAN HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Her gün akşam namazını müteâkip secdeye kapanır; “Herşeyi affederim, oğlumun katillerini affetmem.” diyerek gözyaşı dökerdi. 4 Şubat 1883 günü vefât eden Pertevniyâl Vâlide Sultan, Aksaray’da kendi adıyla anılan câminin türbesine defnedildi.

Pertevniyâl Vâlide Sultan, daha çok Aksaray’da yaptırdığı kendi adıyla anılan câmisiyle tanınır. Eser 19. yüzyıl Türk mîmârisinde büyük ölçüde etkili olan eklektik üslupta inşâ edilmiştir. Câmi; yanına yapılan çeşme, muvakkithâne, kütüphâne, mektep, türbe, müezzin odaları ile bir külliye hâlindedir. 1953’te yıkılan türbe 1969’da yeniden inşâ ettirildi. Pertevniyâl Vâlide Sultan, külliyesinden başka bugün Pertevniyâl Lisesi olarak bilinen Mahmûdiye Mektebiyle çeşitli semtlerde birçok çeşme yaptırarak hayır ve iyiliklerinin öldükten sonra da devamını temin etmiştir. Hâtırât’ı İstanbul Üniversitesi Kütüphânesinde mevcuttur.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi