PETROL İHRAÇ EDEN ARAP ÜLKELERİ TEŞKİLÂTI HAKKINDA BİLGİ


PETROL İHRAÇ EDEN ARAP ÜLKELERİ TEŞKİLÂTI HAKKINDA BİLGİ NEDİR, PETROL İHRAÇ EDEN ARAP ÜLKELERİ TEŞKİLÂTI HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, PETROL İHRAÇ EDEN ARAP ÜLKELERİ TEŞKİLÂTI HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, PETROL İHRAÇ EDEN ARAP ÜLKELERİ TEŞKİLÂTI HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, PETROL İHRAÇ EDEN ARAP ÜLKELERİ TEŞKİLÂTI HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. OAPEC, Fr. OAPEC. İng. Organization of Arap Petroleum Exporting Coutries (OAPEC). Arap ülkeleri arasında petrol sanâyii alanında ekonomik işbirliğini geliştirmek gâyesiyle kurulmuş olan teşkilât. Ocak 1968’de kurulan Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Teşkilâtına Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezâyir, Irak, Katar, Kuveyt, Libya, Suriye ve Suudi Arabistan üyedirler. Teşkilâtın merkezi Kuveyt’tedir. Yılda dört defâ toplanan teşkilâtın başkanlığını her yıl bir başka ülke yürütür.

Teşkilâtın gâyeleri; millî bağları güçlendirmek, üye ülkelerin çıkarlarını korumak, petrolün dünyâ piyasasına kârlı fiyatlarla sunulması için harcanan gayretler arasında birlik ve berâberliği sağlamak ve üye ülkelerde sanâyi yatırımlarına elverişli bir ortam meydana getirmektir. OAPEC’in çalışmaları; ham petrol, doğal gaz ve rafineri ürünlerinin taşınması, tanker ve petrokimyâ tesislerinin yapımında ve taşımacılıkta Arap ülkelerinin payının arttırılması hususlarında yoğunlaşmıştır.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi