Pıhtıatması, yatan hastalarda ölüme sebep oluyor


Venöz tromboemboli olarak ifade edilen toplardamardaki kan pıhtısı oluşumlu, tüm dünyada yatan hastalardaki ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Anadolu Sağlık Merkezi GÖğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Sönmez Duman, Ölümcül embolilerin önüne geçmek için risklerin iyi bilinmesi, venöz tramboembolinin ayrıcı tadında hep akılda tutulması ve klinik yüksek kuşku durumunda tedavinin hızla, doğru bir şekilde yapılması hayati önem taşıyor. diyor. VTE’nin ne kadar öldürücü bir durum olduğunu rakamlarla açıklayan Dr. Duman, VTE tanılı her dört hastalardan biri uygun tedavi almadığı için ilk yedi gün içinde kaybediliyor. diyor. Taş arttıkça risk de katlanarak artıyor. Obezite de bie risk faktörü kabul ediliyor. Çoklu travma almış hastalari omurga yaralanmaları ve yatapa bağımlı felç hastaları her zaman en yüksek risk grubunda değerlendiriliyor.