PİLOT BÖLGELER HAKKINDA BİLGİ


PİLOT BÖLGELER HAKKINDA BİLGİ NEDİR, PİLOT BÖLGELER HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, PİLOT BÖLGELER HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, PİLOT BÖLGELER HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, PİLOT BÖLGELER HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Musterbezirke (m.pl.), Fr. Régions (f.pl.) pilotes, İng. Model districts. Bir ülkenin iktisâdî kalkınmasında, öncelik taşıyan coğrafî bölgeler. Kalkınmada öncelikli yöreler adı verilen bu bölgelerde, kamu ve özel yatırım projelerinin teksifi ve böylece o bölge gelirinin arttırılması istenir. Kalkınmada öncelikli yörelere yapılacak özel kesim yatırımları teşvik edilir.

Pilot bölgelerde en önemli nokta, bu bölgelerin uygun şekilde seçimidir. Bu seçim yapılırken iktisadî faktörlerin (gelir seviyesi, alt yapı yetersizliği) yanı sıra sosyal ve kültürel faktörler de gözönüne alınmalıdır.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi