PİRAN HAKKINDA BİLGİ


PİRAN HAKKINDA BİLGİ NEDİR, PİRAN HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, PİRAN HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, PİRAN HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, PİRAN HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Pyran, Fr. Pyrane, pyran, İng. Pyran. Halkasında beş karbon atomu ve bir oksijen atomu bulunan heterosiklik organik bileşikler sınıfı. Dihidropiran bileşiğinin tam doyurulmasıyla elde edilen tetrahidropiran, piranların en önemli üyesidir. Basit şekerlerin çoğu tetrahidropiran halkası ihtivâ eden molekül yapısına sâhiptir.

Pirilyum tuzları, pozitif yüklü iyonlar hâlindeki piran halkalarını ihtivâ eden renkli maddelerdir.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi