PIRASA (ALLIUM PORRUM) HAKKINDA BİLGİ


PIRASA (Allium porrum) HAKKINDA BİLGİ NEDİR, PIRASA (Allium porrum) HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, PIRASA (Allium porrum) HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, PIRASA (Allium porrum) HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, PIRASA (Allium porrum) HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Porree (m), Fr. Poireau (m), İng. Leek. Familyası: Zambakgiller (Liliaceae). Türkiye’de yetiştiği yerler: Daha çok Batı Anadolu’da ekimi yapılan bir kültür bitkisidir.

Kök ve gövdesi toprak altında bulunan, sarmısağa benzeyen bir kış sebzesi. Yaprakları şerit şeklinde ve uzun olup, toprak üstünde gelişir. Çiçekler bir sapın tepesinde bulunur. Pırasa tohumlarından, önce fide yetiştirilir. Sonra bu fidelerin ekimi yapılır. Bitkinin sebze olarak kullanılan kısmı, gövdesi ve boru şeklindeki yapraklarıdır.

Pırasanın bilinen ve kullanılan birkaç çeşidi vardır. Yöreye göre de isim alırlar. En iyi pırasa olarak uzun ve beyaz yapraklı olan kamış pırasası, İstanbul’da Kartal pırasası adıyla bilinir. Bursa havalisinde de İnegöl pırasası olarak tanınır. Her yerde yaygın olarak yetişen kara pırasanın boyu daha kısa ve yaprakları yeşildir.

Kullanıldığı yerler: Sebze olarak kullanılır. Besin değeri soğana göre azdır. Yaprakları biraz sert olduğundan pişirilerek yenir.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi