PİROLÜSİT HAKKINDA BİLGİ


PİROLÜSİT HAKKINDA BİLGİ NEDİR, PİROLÜSİT HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, PİROLÜSİT HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, PİROLÜSİT HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, PİROLÜSİT HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Pyrolusit, Fr. Pyrolusite, İng. Pyrolusite. MnO2 yapısında yaygın ve kıymetli bir manganez minerali. “Camcı sabunu” olarak da bilinir. Siyaha yakın renkte ve metal parlaklığında bir mineraldir. Daha ziyâde diğer manganez minerallerinden kuvvetli yükseltgenme şartları altında meydana gelir. Pirolüsit çelik ve manganlı tunç îmâlinde ehemmiyet kazanır. Kuru pillerde yükseltgeyici olarak; camın rengini gidermede ve klor elde etmede kullanılır. Kıymetli cevherleri Rusya, Hindistan, Gana, Güney Afrika Cumhûriyeti, Kongo, Brezilya, Meksika ve Küba’da bulunur.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi