PİROMORFİT HAKKINDA BİLGİ


PİROMORFİT HAKKINDA BİLGİ NEDİR, PİROMORFİT HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, PİROMORFİT HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, PİROMORFİT HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, PİROMORFİT HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Pyromorphit, Fr. Pyromorphite, İng. Pyromorphite. Pb5 (PO4)3Cl kompozisyonunda apatit grubu minerali. Kurşun çökellerinin yükseltgenmiş bölgelerinde galen, serüsit ve limonitle berâber, açık renkli, fıçı biçimli kristaller veya yuvarlak kütleler hâlinde bulunur. Sertliği 3,5-4, özgül ağırlığı 6,7-7,1 arasındadır. Genellikle bâzı arsenatlar (AsO4), fosfatların yerini almış olabilir. Bu durumda mineral mimetit olarak isimlendirilir. Piromorfit mineralleri en çok Saksonya, Çekoslovakya, Ural Dağlarında, İngiltere ve Kolorado’da bulunur.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi