PİROTİT HAKKINDA BİLGİ


PİROTİT HAKKINDA BİLGİ NEDİR, PİROTİT HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, PİROTİT HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, PİROTİT HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, PİROTİT HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Pyrotit, Fr. Pyrrhotite, İng. Pyrrhotite. FeS formülünde bir demir sülfür minerali. Pirite göre daha az yaygındır. Silisyum bakımından fakir korkayaçlarda ekseriyetle pentlandit ve diğer sülfür mineralleriyle berâber bulunur. Pirotit kristalleri heksagonal yapıdadır. Mineraldeki Fe/S oranı umûmiyetle birden küçük olduğundan kompozisyonu Fe1-x S şeklinde ifâde edilir. FeS formülüne oldukça yakın olan ve troylit diye anılan mineral bâzı göktaşlarının önemli bir bileşenidir. Dünyâda başlıca Norveç, ABD ve İtalya’da bulunur.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi