PİYASA HAKKINDA BİLGİ


PİYASA HAKKINDA BİLGİ NEDİR, PİYASA HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, PİYASA HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, PİYASA HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, PİYASA HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Markt, Hande (m), Fr. Marché (m), İng. Market. Alım satım işlemlerinin yapıldığı yer. Gelişmiş ve organize edilmiş pazar. Piyasa serbest mübâdele ekonomisinin ortaya çıkardığı bir müessesedir. Ayrıca, kavram olarak, bir mal ve hizmetin arz ve talebinin düzenli bir şekilde karşılaşması olarak da açıklanabilir.

Piyasalar alım satım işleminin yapıldığı yerin özelliğine veya yapılan muamelelerin çeşidine göre sınıflandırılabilir.

Yer veya mekân bakımından mahallî piyasa, iç piyasa (yurt içi), dış piyasa (yurt dışı), veya dünyâ piyasalarından söz edilebilir.

Muâmele türlerine göre de para, kredi piyasaları, mal piyasaları ve işgücü piyasaları mevcuttur.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi