Plastik Teknikeri mesleği hakkında bilgi


TANIM  

Plastik teknikeri, plastik sanayi alanında faaliyet gösteren işyerlerinde, kimya ve makine mühendislerinin gözetiminde, her türlü plastik ürünlerin üretim ve şekillendirilmesinde çalışan kişidir.

GÖREVLER

Plastik malzemelerin üretiminde kullanılacak makineleri, üretim programlarına ve yönergelere uygun bir  şekilde hazırlar.

Gerekli laboratuar çalışmaları yaparak, plastik hammaddelerini reçetelerde belirtilen miktarlara göre hazırlar.

Üretim bandındaki faaliyetleri kumanda ve kontrol eden makine sistemini işletir ve uygun kalıpları hazırlar.

Plastik ürünlerin şekillendirme ve projeleme işlemlerini yapar veya yapılmasını sağlar.

Yapılan analiz sonuçlarından ürün kalitesinin belirlenen standarda uygun olup olmadığını kontrol eder, özrü giderir veya ilgililere haber verir.

 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Plastik imal makineleri (enjeksiyon makinası, ekstradorler)

Pres makineleri,

Tartı,

Cetvel,gönye gibi ölçüm aletleri ve ölçü kapları,

Bıçak

Otomatik kontrol aletleri

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 Plastik teknikeri olmak isteyenlerin,

-Fen bilimlerine, özellikle kimyaya ilgili ve bu alanda    başarılı,

-Yaygın   ve yoğun dikkat yeteneği gelişmiş,

– Uzay-şekil ilişkilerini görebilme yeteneği olan,

– Miktar, uzunluk ve ağırlık  tahmin edebilen,

-Ayrıntıyı algılayabilen, yönergeyi izleyebilen,

– Görme keskinliği, renk algısı yüksek,

– Göz-el-ayak eşgüdümü ve tepki hızı gelişmiş,

– İşbirliğine yatkın,

– Dikkatli ve tedbirli  kişiler olması gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Plastik teknikeri,  kapalı alanda görev yapar. Çalışma ortamı  gürültülü, kirli, sıcak ve rahatsız edici kokuludur. Yapılan işin  fazla tehlikesi yoktur. Ancak kesici aletlerle çalışıldığı için çalışırken dikkatli olunması gerekmektedir. Meslekle ilgili faaliyetler genelde ayakta çalışılarak yapılmaktadır.  Yapılan iş hem aletlerle hem de insanlarla ilgilidir. Çalışırlarken kimya ve makine mühendisleri ve diğer çalışanlarla iletişim halindedirler.

Plastik  üretimi çeşitli kimyasalların karışımı sonucu yapıldığı için solunum yollu hastalıkları görülebilir, ayrıca özürlüler ve kimyasal maddelere alerjisi olanların  bu mesleği  yürütmeleri güçtür.             

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Dünya ekonomisinde ve sanayisinde önemli yer tutan, ülkemizde de gelişmekte olan plastik sektöründe, meslek elemanlarının iş bulma olanakları oldukça yüksektir.  Ülkemiz plastik tüketimi açısından Avrupa’da 6.sıradadır. Ambalaj ve inşaat sektörü plastiklerin yoğun olarak kullanıldığı sektörlerin başında gelmektedir. Son yıllarda hızla gelişen ihracat ve değişen tüketim alışkanlıkları özellikle ambalaj sektörünün hızla gelişmesine yol açmıştır. Ülkemizde üretilen plastik ambalaj uygulamaları arasında torbalar, poşetler, ipler, katı ve sıvı yiyecek kapları, içecek şişeleri vb. sayılabilir. 

Modern üretim teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilen ürünler iç piyasa talebini karşıladığı gibi önemli ölçüde ihracatta gerçekleştirilmektedir. Türkiye’nin coğrafi olarak Avrupa ile Asya’nın buluştuğu noktada yer alması plastik endüstrisinin ihracatını giderek artırmaktadır.

Plastik teknikerleri, plastik ile  ilgili fabrikalarda, atölyelerde ve laboratuarlarda çalışabilirler. İyi yetişmiş plastik teknikerlerine talep sürekli artmaktadır.  Bu alanda kadınların çalışma oranları daha düşüktür. Kadınlar daha çok laboratuar ortamında ve plastik ürünlerinin pazarlanması işinde çalışmaktadırlar.

Ülkemizde plastik tüketimi geliştikçe plastik teknikerlerine duyulan ihtiyaç artmaktadır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi;

Meslek Yüksekokullarının “Plastik Teknolojisi bölümünde  verilmektedir.

 
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek Liselerinin Boya Teknolojisi, Endüstriyel Boya ve Dekorasyon, Endüstriyel Boyacılık,  Kimya, Kimya Teknolojisi, Lastik Teknolojisi, Petrokimya, Plastik  İşleme, Plastik Teknolojisi  Proses, Sanayi Boyacılığı ve Uygulama Tekniği ile Sınai Boya bölümlerinden mezun olanlar  Plastik Teknolojisi  ön lisans programına sınavsız geçiş için  başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

-Meslek Liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da  liselerden  mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kalan kontenjanlara  isteklerine ve ÖSS puanlarına göre  yerleştirilebileceklerdir. Bunun  için bu kişilerin ÖSYM  Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Sayısal-1 (SAY-1)” puanı almaları gerekir.

 

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi lise veya dengi okuldan sonra iki yıldır.

Eğitim süresince ;

1. yılda

-Matematik,

-Fizik,

-Genel Kimya,

-Bilgi İşlem

-Teknik Resim,

-Türk Dili,

-Yabancı Dil,

-Organik Kimya,

-Makine Bilgisi

-Analitik Kimya

-Laboratuar Teknolojisi

2. yılda

-Polimeri  Kimyası,

-Makine  Elemanları,

-Malzeme,

-Temel Elektrik,

-Elektronik,

-Plastiklerde Enstrümantal Analiz,

-Polimeri Üretim Teknolojisi,

-Proje İletişim ve Yönetim Teknolojisi Plastik Makineleri,

-Plastik Teknolojisi,

-Plastik Kalıp Uygulamaları,

-Plastik Test Yöntemleri,

-Plastiklerde Bilgisayar Destekli Çözüm,

-Çevre ve İş Güvenliği,

-Kalite Sistemleri,

-Sorumlu proje dersleri verilmektedir.

Ayrıca 30 iş günü  stajı zorunluluğu bulunmaktadır

MESLEKTE İLERLEME

Plastik teknolojisi  önlisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından  açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “İmalat Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve Kimya”  lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Çalıştıkları işyerinde yönetici (atölye şefi, ustabaşı v.b.) konumuna gelebilirler

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Eğitim süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağladığı öğrenci kredilerinden ve harç kredilerinden faydalanabilirler. Çeşitli kurum ve kuruluşlardan burs      alabilirler.

Meslek elemanları çalışılan yer, tecrübe vb. durumlara göre kazanç durumu değişiklik göstermektedir. İlk işe girişte asgari ücret düzeyinde kazanç söz konusudur. Daha sonra deneyim kazandıktan sonra ise asgari ücretin 2-3 katı arasında değişmektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili Eğitim Kurumları,

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Bilgi Merkezi,

Bünyesinde Meslek Bilgi  Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.