Poliglekapron sütür, antimikrobik


Yumuşak doku yarasının yara dudaklarını bitiştirmek (yaklaştırmak) veya yarayı dikmek veya yumuşak dokuları ligate etmek için kullanılan steril, tek telli (monofilament), sentetik, absorbe edilebilen, poliglekaprondan yapılmış, ve bakteri gelişimini lokal olarak engellemek için bir ajan içeren lif. Tek kullanımdan sonra atılmak üzere düşünülmüş bir iğne ile birlikte olabilir. Bu lif; yara normal baskıya dayanacak kadar iyileşinceye kadar geçici yara desteği sağlar ve sonunda hidroliz ile absorbe olur. Tek kullanımlık bir cihazdır.