PORSUK AĞACI (TAXUS BACCATA) HAKKINDA BİLGİ


PORSUK AĞACI (Taxus baccata) HAKKINDA BİLGİ NEDİR, PORSUK AĞACI (Taxus baccata) HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, PORSUK AĞACI (Taxus baccata) HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, PORSUK AĞACI (Taxus baccata) HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, PORSUK AĞACI (Taxus baccata) HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Eibe (f), Fr. If (m), İng. Yew. Familyası: Porsukgiller (Taxaceae). Türkiye’de yetiştiği yerler: Kuzey Anadolu, Toroslar.

5-20 m boylarında, kışın yapraklarını dökmeyen dioik ağaçlar. Gövdeleri silindirik, kalın, esmer kabuklu ve reçinesizdir. Yaprakları yassı, kısa, dar uzun, üst yüzü koyu yeşil, alt yüzü daha açık yeşil renkli ve sık dizilişlidir. Meyve (kozalak) tek tohumlu olup, dış kısmı etli ve kırmızı renklidir. Zehirli bir bitkidir. Sâdece meyvenin kırmızı olan kısmı zehirli değildir. Daha çok kireçli topraklarda yetişir.

Kullanıldığı yerler: Süs ağacı olarak park ve bahçelerde yetiştirilir. Bitki alkaloitler, uçucu yağ, acı madde ve tanenler taşır. Teskin edici ve gaz söktürücü etkiye sâhiptir, fakat zehirlidir. Bütün bitki ve bilhassa yaşlı yapraklar zehirlidir. İnsan ve hayvanlarda ölümle netîcelenen zehirlenmelere sebep olurlar. İnsanlarda 2 gr, hayvanlarda 10-12 gr öldürücü etkiye sahiptir.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi