Posta şefliği mesleği hakkında bilgi


Postanelerdeki posta hizmetlerinin genelge ve talimatlar doğrultusunda düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak için gerekli organize ve kontrolleri yapan, müdür ile personel arasında koordineyi sağlayan kişidir.

Posta Şefi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak

a)      Personel arasında iş bölümü yapmak,

b)      Posta, telgraf, telefon, teleks, havale ve muhasebe servisinde çıkan yazıları kontrol etmek,

c)      Paraflamak ve müdürü ile personeli arasında koordineyi sağlamak,

d)      Sorunları çözümleye çalışmak,

e)      İş hacimlerine göre servisler arasında memur değişikliği yapmak,

f)       Gelen evrakları ilgili servislere havale etmek,

g)      Neticesini takip etmek,

h)      Dağıtıcıların cihet defterini imzalamalarını ve çalışmalarını yerinde kontrol etmek,

i)        Gerektiğinde çalışmalarla ilgili rapor tanzim ederek amirine iletmek,

j)        Elemanları izin, kadro, sicil durumlarını takip etmek,

k)      İdari yazışmaların taslaklarını hazırlamak,

l)        Şeflerin memurların posta dağıtım görevlilerinin sorunlarını halletmek,

m)    Disiplinli bir şekilde çalışmalarını ve vatandaşlara davranışlarını izlemek,

n)      Personeli yönetmek ve yönlendirmek,

 

      vb. görev ve işlemleri yerine getirir.