POZİTRON HAKKINDA BİLGİ


POZİTRON HAKKINDA BİLGİ NEDİR, POZİTRON HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, POZİTRON HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, POZİTRON HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, POZİTRON HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Positron (n), Fr. Posit (r) on (m), İng. Positron. Elektronun kütlesi kadar kütleye sâhip, fakat pozitif elektrik yükü taşıyan elemanter tanecik. Bu taneciğin mevcudiyeti ilk defâ İngiliz fizikçisi Dirac tarafından teklif edilmiş; ancak Amerikalı fizikçi Anderson 1932’de pozitronların kozmik ışınlar içerisinde bulunduğunu tespit etmiştir. Pozitronlar serbest hâlde atomlar içinde bulunmazlar. Ortalama ömürleri çok kısadır. Bu yüzden tâkibi çok zordur. Pozitronların meydana gelmesi bir fotonun maddeye dönüşmesi neticesi olur. Aksi durumda, yâni maddeden fotona geçiş esnâsında yok olurlar.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi