PRİM HAKKINDA BİLGİ


PRİM HAKKINDA BİLGİ NEDİR, PRİM HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, PRİM HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, PRİM HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, PRİM HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Prämie (f), Fr. Prime (f), İng. Bonus, bounty, premium. Mükâfat. Belirli mal ve faktör fiatlarını belirli gâyelerle arttırmak sûretiyle sağlanan mâlî avantaj olarak târif edilebilir. Genellikle ücretlilere sağlanan ek gelir olarak anlaşılmakla birlikte, yatırım ve ihrâcatı desteklemek, belirli zam ve tazminâtları ifâde etmek için de kullanılır. Ayrıca, özellikle menkûl kıymetleri (hisse senedi, tahvil) piyasada üzerinde yazılı değerden yüksek fiatla satılması hâlinde meydana gelen farka da prim adı verilmektedir. Son olarak açıkladığımız anlamlardan tamâmen farklı bir anlamda sosyal güvenlik kuruluşlarına(Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur) ödenen kesintilerle, sigorta ücretleri de prim olarak adlandırılır.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi