PROGRAM KREDİSİ HAKKINDA BİLGİ


PROGRAM KREDİSİ HAKKINDA BİLGİ NEDİR, PROGRAM KREDİSİ HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, PROGRAM KREDİSİ HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, PROGRAM KREDİSİ HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, PROGRAM KREDİSİ HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Programmkredit (m), Fr. Crédit-programme (m), İng. Programme credit. Hükümetlerin, bir başka hükümetten veya milletlerarası bir kuruluştan anlaşmalar yoluyla, muayyen bir projeye bağlı olmaksızın, kalkınma plânlarının dış finansman ihtiyacını karşılamak üzere sağladıkları fonlar. Bu fonların harcanması belli bir projeye bağlı olmadığı için hükümetler ödemeler dengesi açığını kapatmak veya ithâlâtın finansmanını sağlamak üzere kullanırlar. Alıcı hükümet için sağlanan kullanılış serbestliği dolayısıyla program kredileri proje kredilerinden daha fazla tercih edilirler.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi