PROJE KREDİSİ HAKKINDA BİLGİ


PROJE KREDİSİ HAKKINDA BİLGİ NEDİR, PROJE KREDİSİ HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, PROJE KREDİSİ HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, PROJE KREDİSİ HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, PROJE KREDİSİ HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Projektkredit (m), Fr. Crédit à projet (m), İng. Project credit. Hükümetlerin bir başka hükümetten veya milletlerarası bir kuruluştan anlaşmalarla muayyen bir projeyi gerçekleştirmek üzere sağladıkları bir dış yardım çeşidi. Proje kredisi olarak sağlanan fon, sâdece verildiği projenin gerçekleştirilmesinde harcanabilir. Dış yardımı yapan hükümet veya milletlerarası kuruluş, fonun kullanılış şeklini denetleme hakkına sâhiptir.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi