Pvc Doğrama İmalat ve Montaj Teknisyeni mesleği hakkında bilgi


TANIM

İnşaat Teknolojisi alanında PVC doğramaların, kaplamaların, bölme duvarların çizim, imalat ve montaj işlerini yapan kişidir.

 

GÖREVLERİ

–  İş organizasyonunu yapar,

–    Meslek hesapları yapar,

–    Teknik çizimler yapar,

– PVC doğrama, tavan kaplamaları, duvar bölmeleri ve lambri kaplama imalat çalışmalarında bulunur. İmal edilen parçaları montaj sahasına sevk eder,

–    PVC doğrama yapılacak kapı, pencere, sineklik, panjur, kepenk ve bölme ölçülerini alır, net kesim boyutlarını hesaplar, çizimlerini yapar,

–    Belirlenen net ölçülere göre imalatları hazırlayarak montajını yapar, aksesuarları takar ve yalıtım elemanlarını yerleştirir,

–    Hazırlanan PVC doğramaları binalara monte eder, camları takar, test ayarlarını yapar ve izolasyon işlemini yapar,

–    PVC doğrama arıza tespiti ve onarımını yapar,

–    Mesleğe ilişkin gelişmeleri takip eder.

 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

–    Kaynak, cam çıtası kesme makinesi, orta kayıt kesme makinası, PVC kesme makinası, köşe temizleme ve otomasyon makineleri ile freze hidrolik köşe birleştirme presleri, otomatik testere gibi makineler,

–    Delme ve sıkma tabancaları, destek sac kesme testeresi, kompresör,

–    PVC kasalar, pencere, kapı, lambri profilleri, kasa profili, kanat profili, kapı profili, PVC lambri, doğrama ve destek sacları, cam çıtaları, sineklik, sineklik teli,

–    Pervaz, menteşe, conta, kapı kolu ve kilitleri gibi aksesuarlar,

–    Delici, sıkıcı, havalı ve darbeli matkaplar,

–    Çeşitli el takımları, yıldız ve elektrikli tornavidalar,

–    Silikon ve köpük tabancası,

–    Alçı, spatula ve mala, su terazisi, metre,

–    Bilgisayar ve çizim paket yazılım programları,

–    Hesap makinesi, gönyeler, cetveller, çelik şeritmetre.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

PVC Doğrama İmalat ve Montaj Teknisyeni olmak isteyenlerin;

–    Temel matematik, fizik ve kimya konularına ilgili,

–    Elleri, gözleri, kulakları sağlam, el ve gözlerini eşgüdümle kullanabilen,

–    Şekiller arasındaki ilişkileri algılayabilen, çizim yeteneğine sahip

–    El ve parmak becerisine sahip,

–    Sabırlı, dikkatli, titiz ve sorumluluk duygusu gelişmiş,

–    Mekanik ilgi ve yeteneğe sahip,

–    Renkleri ayırt edebilen,

–    Yükseklik korkusu olmayan,

–    Uzun süre ayakta durabilecek bedensel güç ve sağlamlığa sahip,

–    Rutin işleri yapmaktan rahatsız olmayan,

–    İşbirliği içinde çalışabilen ve insanlarla kolay ilişki kurabilen,

kimseler olması gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

PVC Doğrama İmalat ve Montaj Teknisyeni çizim ve imalat aşamalarında büro ve atölye gibi kapalı alanlarda, hazırlanan PVC doğramaların montajında inşaat ve binalarda çalışırlar. Çalışma ortamı yüksek, tehlikeli, gürültülü ve kokulu olabilir. Yapılan iş ayakta olmayı gerektirir. Birinci derecede alet makine ve malzemelerle ilgilidir. Görevleri diğer çalışanlarla işbirliği içinde çalışmayı gerektirir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Genel olarak inşaat sektöründe iş bulma olanağı oldukça yüksektir. Bu alanda ülkemizde olduğu kadar uluslararası alanda da başarılı çalışmalara imza atılmıştır. İnşaat sektöründe yoğun işgücü kullanmaktadır ve sektördeki teknolojik gelişmeler nitelikli işgücü ihtiyacını gerekli kılmıştır. Bu nedenle teknisyen olarak iş bulma şansı oldukça yüksektir. Çevre bilincinin artması ve ormanlarımızın hızla tükenmesi, yaşam ve üretim alanlarında yalıtım ve ısı tasarrufu nedeniyle, kapı, pencere, sineklik, panjur ve kepenklerin yapımında PVC doğrama tercih edilmektedir.  PVC Doğrama İmalat ve Montaj Teknisyeni genellikle özel sektöre ait işletmelerde,  yetkili satış bayii ve üretim tesislerinde, mühendislik ve mimarlık bürolarında, müteahhitlik ve müşavirlik hizmeti veren kuruluşlarda teknik ara eleman olarak çalışabilirler. Kendi işlerini kurabilirler.

Teknolojik gelişmelerle birlikte mesleğin icrasında gerekli nitelik ve şartlarda değişiklik olmuştur. Örneğin bu dalda çizim bilgisayar yazılım programları ile yapılmaktadır. Plastik doğrama imalatında kullanılan yarı ve tam otomatik makineler, mesleğin icrasında bedensel güce duyulan ihtiyacı azaltmıştır. Kadınların bu alanda çalışma oranları yok denecek kadar düşüktür. Ancak büyük işletmelerde çizim aşamasında kadınlar da görev alabilmektedirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi;

Meslek liseleri, teknik liseler, anadolu teknik liseleri ve anadolu meslek liselerinin İnşaat Teknolojisi alanı PVC Doğrama İmalat ve Montaj dalında verilmektedir.

Ayrıca yaygın meslekî ve teknik eğitim programları yoluyla da bu alan/dalda eğitim almak isteyenlere örgün eğitime denk mesleki eğitim verilebilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI         

–  Meslek liselerine girebilmek için ilköğretim mezunu olmak,

– Anadolu meslek ve anadolu teknik liselerine girebilmek için ise ilköğretim okullarının 6-7-8. sınıflarında yapılacak olan “Seviye Belirleme Sınavlarının” (SBS) sonucuna,  yıl sonu ders ortalamaları ile belirlenen Yıl Sonu Başarı Puanının (YBP) eklenmesi ile elde edilecek olan yeterli Genel Orta Öğretim Yerleştirme Puanına (G-OYP) sahip olmak gerekmektedir.

  Ortaöğretim kurumlarında; ders yılı sonunda veya ortalama yükseltme sınavları sonucuna göre 10 uncu sınıfa geçen ve teknik liseye geçiş şartlarını taşıyanlar teknik lise programlarına geçiş için başvurabilir. Teknik lise programına geçmek isteyen öğrencilerden gerekli koşulları taşıyanların başvuru formları, kurum müdürlüğünce onaylanarak ders kesiminden ortalama yükseltme sınavlarının bitimini izleyen beş iş günü içinde öğrencilere verilir. Teknik lise ve doğrudan alana kayıt yapılan programlar dışındaki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında;

a) 10 uncu sınıfa geçen öğrenciler, alan seçimi için ders kesiminden itibaren ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarının bitimini izleyen onuncu iş günü çalışma saati bitimine kadar öğrenim görmek istediği meslek alanının bulunduğu kurum müdürlüğüne başvururlar.

b) Başvuru süresi sonunda öğrenciler, Alana Yöneltme Tavsiye Formu ve Öğrenci Tercihlerini Değerlendirme ve Yerleştirme Formu kullanılarak belirlenen alana yerleştirme puanı esas olmak üzere tercih ettikleri alanlara göre sıralanırlar. Alana yerleştirmede, ilgili alanın kontenjanı göz önünde bulundurulur.           Bu puanlara göre yapılacak sıralama ile kontenjan kadar öğrencinin asıl ve yedek olmak üzere listeleri düzenlenir. Alana geçiş yapacak öğrencilerin kayıt-kabulleri, ağustos ayının üçüncü haftasında başlayıp ay sonuna kadar bitirilecek şekilde planlanır ve yıllık çalışma takviminde gösterilir.

 

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. 9.sınıfın (lise 1) dersleri genel liseler ve meslek liselerinde ortaktır. 9.sınıfın sonunda öğrenci alanını belirler. 9 ve 10. sınıflarda ortak dersler ile alan ortak dersleri, 11 ve 12. sınıflarda ise dallara özel dersler öncelikli olarak okutulmaktadır. Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10 ve 11. sınıfta verilmektedir. 12. sınıfta diplomaya götüren dala ait yeterlikleri içeren dersler yer almaktadır. 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin mesleki yeterlikleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılır.

Eğitim süresince;

Ortak dersler:

Dil ve Anlatım, Türk Dili ve Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Tarih, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Sağlık Bilgisi, Felsefe, Yabancı Dil, Beden Eğitimi, Millî Güvenlik Bilgisi, Trafik ve İlk Yardım, Tanıtım ve Yönlendirme

Ortak alan dersleri:

Bilgi ve İletişim Teknolojisi, Matematik, Mesleki Gelişim, Teknik Çizimler, Meslek Hesapları, Temel İnşaat Teknolojisi. 

Dal dersleri:

İşletmede Beceri Eğitimi, Maliyet Hesapları, İnsan ve Deprem, Arazi Ölçme ve Hesapları, Harita Çizimleri, Trigonometri, Kadastro Uygulamalarında Hukuk, Bilgisayarla Harita Çizimi, Mimari Proje Çizimleri, Röleve, Bina Maketleri, Tasarı Geometri, Bilgisayarla Mimari Proje Çizimi, Bilgisayarla Statik Proje Çizimleri, Agrega Deneyleri, Çimento Deneyleri, Zemin Deneyleri, Beton Deneyleri,  Ahşap Doğramalar, Ahşap Kaplamalar, Ahşap Doğramacılık Resmi, PVC Doğrama ve Kaplamalar, PVC Doğrama ve Kaplama Meslek Resmi, Betonarme Kalıpları, Betonarme Donatıları, Donatı Meslek Resmi, Ahşap Çatılar, Çatı ve Kalıpçılık Meslek Resmi, Yapıda Sıvalar, Sıva Meslek Resmi, Duvar ve Zemin Kaplamaları Meslek Resmi, Duvar ve Zemin Kaplamaları, Yapıda Boyalar, Renklerle Tasarım, Alçı Dekorasyon ve Kartonpiyer, Alçı ve Kartonpiyer Meslek Resmi, Yapıda Duvarlar,  Duvar Meslek Resmi, Yapıda Yalıtım, Yalıtım Meslek Resmi, Çelik Proje Çizimleri, Bilgisayarla Çelik Proje Çizimleri, Çelik Yapı İmalatları, Bina ve Yerleşim Rölevesi, İç Mekan Çizimleri, Bilgisayarla İç Mekan Çizimleri, Süsleme Restorasyonu, Ahşap-Kagir Restorasyonu, Röleve ve Restorasyon Proje Çizimleri, Bilgisayarla Röleve ve Restorasyon Proje Çizimleri, Parke taşı ve Bordür Kaplamaları, Parke taşı ve Bordür Kaplama Çizimleri derslerini alırlar.

3308 sayılı kanun gereği, öğrencilerin 10, 11 ve 12. sınıfta işletmelerde beceri eğitimini Alan/Dal/Zümre öğretmenleri kararlarına göre hangi sınıf ya da sınıflarda görecekleri belirlenir.

MESLEKTE İLERLEME

– PVC Doğrama İmalat ve Montaj Teknisyenleri çalıştıkları iş yerinde ustabaşı, şef düzeyine kadar yükselebilirler.

– Meslek lisesi İnşaat Teknolojisi alanı PVC Doğrama ve Montaj dalından mezun olanlar istedikleri takdirde, Bina Koruma ve Yenileme, Doğalgaz ve Boru Hatları Teknolojisi, Harita Kadastro, Hazır Beton Teknolojisi, İç Mekan Koruma ve Yenileme, İnşaat, Jeoteknik Teknikerliği, Karayolu Ulaşımı ve Trafik, Maden, Mermer Teknolojisi, Mermercilik, Mimari Restorasyon, Raylı Sistemler Yol, Restorasyon, Restorasyon ve Konservasyon, Sulama Teknolojisi, Tarımsal Sulama, Yapı Denetim Yardımcılığı, El Sanatları, Geleneksel El Sanatları, Halı ve Kilim, Halıcılık, Halıcılık ve Desinatörlüğü, Kuyumculuk ve Takı Tasarımı, Takı Tasarımı ve Süs Taşları İşlemeciliği, Uygulamalı Takı Teknolojisi, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği önlisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

   Ayrıca mezunlar ÖSYM tarafından yapılan ÖSS’ye girip başarılı olmaları ve üniversitelerin Yapı Öğretmenliği, Yapı Tasarım Öğretmenliği lisans programlarını tercih etmeleri halinde ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.  

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

İşletmelerde beceri eğitimi gördükleri sürede asgari ücretin % 30’undan az olmamak üzere ücret alırlar.                            

 – Eğitim süresince öğrenciler iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı  sigorta  ettirilir.                                                               

– PVC doğrama imalat ve montaj teknisyenleri ilk işe başladıklarında genellikle asgari ücret alırlar. Alınan ücrette işyerinin büyüklüğü, teknisyenin işteki pozisyonu, deneyim ve yeterlilikleri doğrultusunda artış olabilmektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

–    İlgili eğitim kurumları,

–    Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Bilgi Merkezleri,

   Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube müdürlükleri.