Radyo ve Televizyon Yapımcılık mesleği hakkında bilgi


Radyo ve televizyon programlarının prodüksiyonunu planlayan, organize ve koordine eden kişidir.

Yapımcı(Radyo ve Televizyon) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

 

 

a)      Hazırlanacak konu hakkındaki eserleri incelemek,

b)      Yönetmenle görüşerek oyuncuları, kostümleri, müziği, sahne donatımını ve aletleri seçmek,

c)      Konunun yayınlanması için prodüksiyonu gözden geçirip verilen süreye uygunluğunu kontrol etmek,

d)      Programın denetime girmesini ve banda kaydedilmesini sağlamak,

e)      Radyo ve televizyon yönetmeninin fonksiyonlarını da yerine getirebilir,

f)       Bir program tipinde veya özel bir araç üzerinde ihtisası olabilir ve o suretle ayırt edilir.

 

       vb. görev ve işlemleri yerine getirir.