RADYUM TEDÂVİSİ HAKKINDA BİLGİ


RADYUM TEDÂVİSİ HAKKINDA BİLGİ NEDİR, RADYUM TEDÂVİSİ HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, RADYUM TEDÂVİSİ HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, RADYUM TEDÂVİSİ HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, RADYUM TEDÂVİSİ HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Radiumtherapie (f), Fr. Radiumtherapie, İng. Radium therapy. Radyum elementinin radyoaktif özelliklerinden tıpta tedâvi gâyesiyle faydalanılması. Radyum, özellikle bâzı urların tedâvisinde ve nâdiren gelişim süresinde dokularda meydana gelen bozuklukların tedâvisinde kullanılır.

Radyumun yaydığı alfa, beta, gamma ışınlarından sâdece gamma ışınlarının x ışınları gibi biyolojik etkisi vardır. Tedâvi sırasında alfa, beta ışınlarının faydasız veya zararlı etkisi platin filtrelerle önlenir. Bu sebepten radyum tedâvisi, içinde belli dozda radyum sülfat bulunan platin, altın veya gümüş tüpler aracılığıyla uygulanır. Gamma ışınları, organizmada çok çabuk çoğalan genç hücreleri yok edici etkisi sebebiyle, tedâvide kullanılmaktadır. Dolayısıyla tehlikeli urlara karşı çok istifâde edilmektedir.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi