RAMSES HAKKINDA BİLGİ


RAMSES HAKKINDA BİLGİ NEDİR, RAMSES HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, RAMSES HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, RAMSES HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, RAMSES HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Eski Mısır firavunlarından on birinin adı. Ramseslerin hepsi de mîlâttan önce yaşayıp, on dokuzuncu ve yirminci Mısır hânedanlarına mensupturlar. Meşhur olanlarından I. Ramses (takriben M.Ö. 1314-1312), II. Ramses (takriben 1301-1235), III. Ramses (takriben 1198-1166), IV. Ramses ile XI. Ramses’in arasındaki firavunların siyâsî târihi bütünüyle bilinmemekle berâber, bu hânedânın 1085 yılında sona erdiği tahmin edilmektedir. II. Ramses Suriye’yi almak için Anadolu’ya hâkim olan Hititlerle mücâdele edip, Kadeş Savaşını yaptı. Mîmârî eserler ve pekçok tapınak yaptırdı. III. Ramses, Mısır’da pekçok mîmârî eser, büyük tapınak ve kral mezarı inşâ ettirdi.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi