Rasyonel sayılarda çıkarma çarpma işlemi ödevi ders notları


RASYONEL SAYILARDA ÇIKARMA İŞLEMİ

     İki rasyonel sayının farkı bulunurken,eksilen rasyonel sayı,çıkan rasyonel sayının toplama işlemine göre tersi ile toplanır.

 

ÖR:        +3         +1          +3         1          +18         5           +13

                 5           6            5           6            30         30             30

 

 

 

ÖR:        +7            +5            +7            +25

                10             2             10             10

                                              

                                               +7           25            18

                                                10            10             10

 

 

 

 

        Yukarıda verilen örneğe göre iki rasyonel sayının farkı, yine bir rasyonel sayıdır. Buna göre ;

         Rasyonel sayılar kümesi çıkarma işlemine göre kapalıdır.

    

      5-RASYONEL SAYILARDA ÇARPMA İŞLEMİ

      İki rasyonel sayının çarpma işlemi payların çarpımı paya,paydaların çarpımı paydaya yazılarak yapılır.

 

 NOT:Aynı işaretli iki rasyonel sayının çarpımı pozitif , ters işaretli iki rasyonel sayının çarpımı ise negatif bir rasyonel sayıdır.

 

    Yani:      

                             + x + = +

  x  – = +

  x + = –

+ x  – = –

 

 

 

 

 ÖR:        4        +3          (-4)x(+3)             12

                 1          4             1 x 4                    4

 

NOT:Tam sayılı kesir biçminde verilen rasyonel sayılar çarpılırken önce tam sayılı kesirler bileşik kesre çevrilir.Sonra çarpma işlemi yapılır.

 

 

6-RASYONEL SAYILAR KÜMESİNDE ÇARPMA                     

                  İŞLEMİNİN ÖZELLİKLERİ

a)Kapalılık özelliği:

       İki rasyonel sayının çarpımı yine bir rasyonel sayıdır.Yani rasyonel sayılar kümesi çarpma işlemine göre kapalıdır.                        

 

ÖR:       +3             2              6

                4              3              12

 

                                               

 

 

 b)Değişme özelliği:

   Rasyonel sayılar kümesinde çarpma işleminin değişme özelliği vardır.

 

ÖR:        19          1           +19

                20           3              60

 

                1         19           19

                 3           20            60

 

 

 

c)Birleşme özelliği:

   Rasyonel sayılar kümesinde çarpma işleminin değişme özelliği vardır.

ÖR:        +3         2            +1         6           +1            6

                 1          3              5           3             5             15

    

      +3         2            +1         +3            2            6

                 1          3               5           1             15           15

 

 

d)Yutan eleman:

      Bir rasyonel sayının “0”sayısı ile çarpımı “0”dır.”0”sayısına ,çarpma işleminin yutan elemanı denir.

 

ÖR:        7                                               7

91-   9

 

e)Etkisiz birim eleman:

+1 rasyonel sayısına, çarpma işlemine göre etkisiz (birim) eleman denir.

 

ÖR:        +4                        +4                                  +4           +4

                 3                          3                                     3             3

                                                    

 

 

f)Ters eleman:

   Çarpımları +1 olan iki rasyonel sayıya çarpma işlemine göre tersi denir.

 

ÖR:         +2               +3               2 x 3            +1        

                 3                  2               3 x 2              1

 

g)Çarpma işleminin toplama işlemi üzerine dağılma özelliği:

         Rasyonel sayılar kümesinde , çarpma işleminin toplama işlemi üzerine dağılma özelliği vardır.

 

ÖR:        +1       +2        +1            +1         +3         +3

                 2         4          4              2            4           8

 

               +1            +2         +1        +1        +2         +1        +1

                 2               4          4           2          4           2           4

 

                                                        +2                 1                   +3

                                                          8                 8                     8

 

h)Çarpma işleminin çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliği:

       Rasyonel sayılar kümesinde , çarpma işleminin çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliği vardır.

ÖR:         1      2      1         1      1      1

                2     4      4         2      4       8

              

               1         2         1         1         2         1        1

               2         4         4         2         4         2        4

 

2a)   1

8         8

                                                 

                                                1

                                                8