Refrakter killer madeni kullanım alanları hakkında bilgi


REFRAKTER KİLLER

Refrakter killerin tüketim alanı olarak:
1. Şekilli Tuğlalar-Refrakterler
    A. Yoğun Tuğlalar
    a.Şamot ve Yüksek Alüminalı Tuğlalar
         . Ağır Hizmet Tuğlaları
         . Genel Hizmet Tuğlaları
         . Hafif Hizmet Tuğlaları
    b. Diğer Tuğlalar (Silika, Porsil)
    B. Hafif Tuğlalar (İzole Tuğlalar)
    a. Şamot İzole Tuğlaları
    b. Kizelgur İzole Tuğlaları
2. Şekilsiz Refrakterler (Harçlar)
    A. Örgü Harçları
    a.Yoğun Tuğla Örgü Harçları (Şamot ve Yüksek Alümina Örgü Harçları)
    b. Hafif Tuğla Örgü Harçları (İzole Örgü Harçları)
    B. Monolitik Harçlar (Uygulama Şekline Göre; Döküm,Dövme,Püskürtme ve Plastik)
    a. Yoğun Monolitikler (Şamot ve Yüksek Alümina Monolitler)
    b. Hafif Monolitikler (İzole Monolitler)

    Yoğun tuğlalarda % 46 alüminaya sahip olanlar şamot, % 46 ve daha yüksek alüminaya sahip olanlar ise yüksek alüminalı tuğlalar olarak adlandırılır. Demir çelik sanayinde yüksek hacim ağırlıklı, sürtünme, kırılma ve cüruf atağı mukavemetine sahip olan dolayısıyla ağır şartlarda kullanılacak tuğlalara Ağır Hizmet Tuğlaları, kullanım yeri şartlarının daha hafif olduğu yerlerde Genel Hizmet Tuğlaları, kullanım yeri hafif olan yerlerde Hafif Hizmet Tuğlası adı verilir. İzolasyon tuğlaları izolasyon amaçlıdır ve esas çalışma tuğlaların arkasında kullanılır. Harçlar tuğlaları birbirine bağlayan toz malzemelerdir.
    Çalışma şartlarının ağır olduğu demir-çelik, çimento, petrokimya sanayinde ağır hizmet tuğlaları, cam sanayinde ve kok fırınlarında silika asidik ortamlarda asit tuğlaları diğer çalışma ortamlarında genel hizmet ve hafif hizmet tuğlaları kullanılır.
    Killer homojenlik, plastiklik, nem ve kuru mukavemet ile diğer teknolojik özelliklerinin farklılığından dolayı çeşitli kullanım alanlarına sahiptir. Dünya kil üretiminin yaklaşık % 75’i pişirilen ve şekillendirilen seramik ürünlerinin imalatında kullanılmaktadır. Dünya kil üretiminin geriye kalan % 25’i ise killerin özelliklerine göre refrakter sanayinde, çimento, sondaj çamuru, dolgu ve kaplama malzemesi olarak, temizlik, deterjan, gıda ve ilaç sanayinde kullanılmaktadır.Refrakter killer refrakter sanayinin ana hammaddesini teşkil eder. Kullanımı gittikçe artmakta buna bağlı olarak özellik arz eden yeni kullanım alanları genişlemektedir.