Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman) mesleği hakkında bilgi


TANIM  

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilerin ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerini gerçekçi ve ayrıntılı olarak tanımalarına, kendilerine açık eğitim, meslek ve iş olanakları hakkında bilgilenmelerine, başkaları ile iyi iletişim kurabilme, doğru kararlar verebilme becerileri geliştirmelerine yardım eden kişidir.

GÖREVLER

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarında çalışan rehber öğretmen (psikolojik danışman) başlıca şu görevleri yerine getirir.

–          Gözlem, olay kaydı (Anektod), dereceleme ölçekleri,otobiyografi, sosyometri tekniği, gibi öznel teknikler ile yetenek testleri, ilgi envanterleri,  kişilik envanterleri gibi ölçme araçları kullanarak öğrencilerin, çeşitli özelliklerini tanımalarına yardımcı olur,

–          Öğrencilerin, meslekler, meslek edinme yolları, yarım veya tam zamanlı iş olanakları, iş arama teknikleri, verimli çalışma, sağlığı koruma, boş zamanları değerlendirme yöntemleri konularında bilgilenmelerini sağlar,

–          Bireysel olarak ve/veya grupla görüşme (Psikolojik danışma) yapar, danışanı dinler, yansıtma, yorumlama gibi tekniklerle öğrencilerin sorunlarının kaynağını anlaması ve çözüm yolu bulmasında danışana yardımcı olur,

–          Yapılan yardımların ne derece etkili olduğunu izleme araştırmaları ile belirler,

–          Öğretmenlere, rehberlik görevini yerine getirmelerinde yardımcı olur,

–          Ana babalara çocuklarının eğitimi konusunda danışmanlık yapar,

–          Özürlü öğrencileri belirler, ilgili tedavi ve eğitim kurumlarına gönderir.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

–          Çeşitli rehberlik programları,

–          Psikolojik ölçme araçları,

–          Öğrenci gelişim dosyaları ve kayıtları,

–          Okul araç ve gereçleri,

–          Bilgisayar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 Rehber öğretmen (psikolojik danışman) olmak isteyenlerin;

–                      Sözlü ifade gücüne ve empati yeteneğine sahip,

–                      Sosyal bilim ve sosyal yardım ilgisi gelişmiş,

–                      Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,

–                      Sağlıklı bir iletişim ortamı sağlayabilen,

–                      Dikkatli, işine özen gösteren,

–                      Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,

–                      İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,

–                      Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,

–                      Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Rehber öğretmen (psikolojik danışman), bireysel rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini odasında, grup rehberliği hizmetini sınıfta yürütür.   

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Rehber öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında, rehberlik araştırma merkezlerinde, özel eğitim kurumlarında, dershanelerde, halk eğitim merkezlerinde, çıraklık eğitim merkezlerinde çalışabilirler. Eğitim Psikolojisi, Eğitim Yönetimi, Eğitim Bilimine Giriş, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Türk Eğitim Tarihi, Halk Eğitim ve Toplum Kalkınması, Araştırma Teknikleri, Gurupla Çalışma Teknikleri, Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Sosyolojisi, Psikoloji, İnsan İlişkileri, Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi, Düşünme Eğitimi derslerini verirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

”Psikoloji” bölümlerinden  mezun olanların görev alacakları özel eğitim okulları ve kurumları engel grubuyla  ilgili özel eğitim alanında en az 9 kredilik ders almaları veya özel eğitim alanında yüksek lisans yapmış olması gerekir. 

Bunların dışında, daha önceki yıllarda “Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü/Anabilim Dalı” mezunlar da  MEB tarafından bu alanda Rehber Öğretmen olarak atanabilirler.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

    Meslek eğitimine başlayabilmek için

–          Lise veya dengi okul mezunu olmak,

–          Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık  lisans programı için yeterli Eşit Ağırlık-2 (EA-2) puanı almak ,

–          Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih bildirim Formunda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

Liselerin Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Genel Kültür, Türkçe- Matematik, Sınıf Öğretmenliği ile,    “Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsü mezunları, bu alanında yüksek öğrenim görmek isterlerse, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedir.

 Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğretim programlarını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim    Fakültelerinin    “Rehberlik   ve   Psikolojik   Danışma” bölümlerinde 8 yarıyıllık dönemlerden oluşan 4 yıl süreli eğitim verilmektedir. Eğitim süresince;

1.yıl; Bilimsel Araştırma Teknikleri I-II, Eğitim Sos. ve Çağdaş Akımlar, Çocuk Gelişimi  ve  Eğitimi  I-II,  Psikolojiye  Giriş I-II, Felsefeye Giriş, Öğr. Mesleğine G.,  Türkçe I. Yazılı  Anlatım,  Türkçe  II  Sözlü  Anlatım, Yabancı Dil I-II, Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I-II, Rehberlik ve Psik. Dan. Giriş, Özel Eğitime Giriş, Okul Deneyimi I, Güzel Sanatlar (seçimlik).

2. yıl; İstatistik I-II, Ergenlik Psikolojisi I-II, Çocuk Hakları KMÇ, Fizyoloji I-II, Temel Eğt. Teo. ve Sor., Bilgisayar, Sağlık Bilgisi ve İlkyardım (seçimlik), Bireyi Tanıma Teknikleri, Gelişim ve Öğrenme, Eğitim Tarihi, Okul Öncesi Eğitim, Reh. ve Psik. Dan.’da Çağdaş Akımlar, Psikofizyoloji, Öğretimde Planl. ve Değ.

3. yıl; Davranış Boz. ve Eğt. I-II, Çocuk Suçluluğu ve Yen. Eğt., Mesleğe Yöneltme, Zeka Eng. Ço. Psk. ve Eğt., Farklı Öğretim Kad. Rehb., Okul Yönetimi, Yetişkin Psk. ve Ana-Baba Eğt., Temel İletişim Becerileri, Öğrt. Tek. ve Mat Geliştirme, Özel Öğrenme Güçlükleri, Aile Danışmanlığı, Çocuk Psikolojisi Uygulamaları, Eğitimde Program Uygulamaları, Üstün Çocuk. Psk. ve Eğitimi, Reh. ve Psik. Dan. Etik Kurallar, Özel Öğretim Yöntemleri I, Sınıf Yönetimi.

4. yıl; Örgütsel Psikoloji, Eğitim ve Öğretimde Testler I-II, Reh. ve Psik. Dan. İlke ve Tek., Grupla Psik. Dan., Psikiyatri I, Özel Öğretim Yöntemleri II, Okul Deneyimi 2, Test Uygulama I-II (Seçimlik), Seçmeli I-II, İnsan Kaynakları, Karşılaştırmalı Okul Sistemleri, Resimleriyle Çocuk, Rehberlik, Öğretmenlik Uygulaması.

MESLEKTE İLERLEME

İdari yönden okul müdürü veya müdür yardımcısı olabilirler.

 Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktora yapabilir,araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan  sınavı kazanırlarsa Eğitim Yöneticisi olabilirler.

Özel şirketlerde kariyer danışmanlığı gibi unvanlarla çalışabilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Psikolojik danışma ve rehberlik programını ilk beş tercihinde gösteren ve bu programa yerleştirilen adaylardan, belli koşulları taşıyanlara  Milli Eğitim Bakanlığı’nca burs sağlanır.

Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenim ve harç kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler.

Eğitim sonunda ‘’Öğretmen’’ olarak atananlar 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’na göre 9. Derecenin 1.kademesinden aylıkla göreve başlatılırlar. Bu öğretmenler yan ödeme, ek ders ücreti gibi olanaklardan da yararlanırlar.

Özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler ise, okul yönetimi ile yaptıkları anlaşmalara göre değişik miktarlarda ücret alabilmektedirler.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili Eğitim Kurumları,

– Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü,

– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü  Ankara Meslek Bilgi Merkezi,

–    Bünyesinde Meslek Bilgi  Merkezi bulunan Türkiye İş  Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

–  Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü,