Reklam ve Halkla İlişkiler Yöneticiliği mesleği hakkında bilgi


Bu grupta çalışanlar, bir kurum veya kuruluşun aşağıdaki işlemlerinin planlanmasını ve organizasyonunu yapan, yöneten ve kontrol eden kişidir.  

Yönetici (Reklam ve Halkla İlişkiler) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

 

 

a)      Reklam halkla ilişkiler, kamuya bilgi verme hizmetlerini yürütmek, 

b)      Kurum veya kuruluşun insan gücü araç, gereç ve hizmet planlamasını yapmak,

c)      Organize etmek ve denetleme faaliyetlerini yapmak,

 

      vb. görev ve işlemleri yerine getirir.