Render ne demektir nedir anlamı tanımı hakkında bilgi kullanımı


Değişik saatlere ayarlanan programların her hafta aynı saatte alınmasını sağlayan sistem. CD player’da bir şarkının devamlı olarak tekrar edilmesini sağlayan özellik.