Reset ne demektir nedir anlamı tanımı hakkında bilgi kullanımı


Bilgisayarın kapatılıp yeniden çalıştırılması. Bilgisayarın yeniden başlatılması demektir.