REŞİD RAHMETİ ARAT HAKKINDA BİLGİ


REŞİD RAHMETİ ARAT HAKKINDA BİLGİ NEDİR, REŞİD RAHMETİ ARAT HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, REŞİD RAHMETİ ARAT HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, REŞİD RAHMETİ ARAT HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, REŞİD RAHMETİ ARAT HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Türk dil bilgini, 1900 yılında, Kazan şehrinde doğan Reşid Rahmeti, eski Uygur dili sahasındaki çalışmalarıyla tanınır. Savaş sebebiyle ara verdiği lise tahsilini 1921’de tamamladı. Bu arada dergi ve gazetelerde yazılar yazdı. Üniversite tahsilini Almanya’da bitirdikten sonra, Doğu Dilleri Okulunda Tatarca öğretmenliği yaptı. 1933’te doçent oldu. Aynı yıl İstanbul Edebiyat Fakültesinde Türk dili profesörlüğüne tâyin edildi. İslâm Ansiklopedisi yazı kurulunda görev aldı. 1964 yılında İstanbul’da öldü.

En büyük eseri Kutadgu Bilig baskısıdır. Yusuf Has Hacib’in bu eserinin 1947’de metnini, 1959’da da tercümesini yayınladı. Bundan başka, Edip Ahmed Yüknekî’nin Atabetü’l-Hakâyık adlı eserini yayınladı. Bâbur Şahın Vekâyi adlı eserini de dilimize çevirdi. Eski Türk Şiiri (1965) adlı eseri Türk edebiyatı sahasında büyük bir kazançtır.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi