Restoran Yöneticisi mesleği hakkında bilgi


Konuklara yiyecek ve içecek tedariki için işyeri sahibi adına bir restoranı planlayan, düzenleyen, karlı ve yeterli bir işletme sağlamak için personeli kontrol eden ve yöneten kişidir.  

Restoran Yöneticisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

 

     Yemek solonu, mutfak bar ve diğer bölümlerde personelin faaliyetlerini planlamak, düzenlemek ve nezaret etmek,

      Yiyecek maddelerini satın almak ve yemek listesinin hazırlanması için şef ile görüşmek

     Resmi yemekler ve diğer özel törenlerin düzenlenmesini organize etmek ve nezaret etmek,

     Yemek salonunun, mutfağın, depolama ve diğer çalışma yerlerinin temiz tutulmasını ve sağlık kurallarına uygun olmasını sağlamak,

      Konuklar için eğlence düzenlemek ve müzisyenler ve diğer eğlence personelini istihdam etmek,

     Yemekler ve hizmetlere ait şikayetleri düzeltmek,

     Personeli eğitme, öğretme, istihdam etme ve gerekirse işten çıkarmak,

      Maliyetleri ve diğer kayıtları tutmak, 

 

       vb. görev ve işlemleri yerine getirir.