Restorasyon ve Konservasyon Teknikeri mesleği hakkında bilgi


TANIM  

Taşınır ve taşınmaz sanat eserlerinin ve kültür ürünlerinin  korunması, bakımı ve onarımı için  gerekli  çalışmaları yapan kişidir.

GÖREVLER

–    Onarılacak ve yenilenecek eserin fiziksel ve kimyasal yapısını, üretim teknolojisini inceler, bozulma  nedenlerini araştırır,

–    Toprak altından çıkarılan  eserlerin bozulmadan korunması için  gereken fiziksel ve kimyasal işlemleri uygular,

–    Değişen doğa koşulları ve kullanım hataları yüzünden bozulan  sanayi eserlerinin (özellikle alçı ve kalem işlemeciliği ile yapılmış olanların) değişim analizlerini yapar ve bunları onarır,

–    Bakımını ve onarımını  yaptığı sanat eserlerinin daha sonra çevre etkilerinden zarar görmemesi için  gereken koruyucu işlemleri  uygular,

–    Buluntuların, koruma yöntemlerine göre,  depolanmasını ve sergilenmesini sağlar,

–    Yapılan çalışmaların raporlarını yazar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Plastik ve meşin eldivenler , toz maskeleri , koruyucu gözlükler,

Çalışma şekillerine göre değişen nitelikte alet ve donanımlar (stereo mikroskop, dişçi matkabı ve uçları, ışıklı büyüteçler, titreşim kapları, ultrasenik titreşim aletleri, tuz ve ph ölçen aletler, alçı kalıpları, şekillendirme aletleri, bisturi ve değişik şekildeki uçlar),

Mala, çekiç, duvarcı gönyesi, metre vb.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Restorasyon ve Konservasyon (Restoratör-Konservatör) Teknikeri olmak isteyenlerin;

–    Şekiller arasındaki ilişkileri görebilen,

–    Ayrıntıları algılayabilen,

–    Görme keskinliğine sahip,

–    Göz ve ellerini eşgüdümle, el ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen,

–    Güzel sanatlara ilgili ve bu alanda  yetenekli,

–    Arkeoloji ve sanat tarihine meraklı olan,

–    Dikkatli ve sabırlı kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Restorasyon ve Konservasyon (Restoratör-Konservatör) Teknikeri zaman zaman müze ve laboratuar gibi kapalı alanlarda zaman zaman da açık havada çalışırlar. Birinci derecede madde ile ilgilidirler. Kullandıkları kimyasal maddelerden dolayı bulundukları ortam kokulu ve tozludur        

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Meslek elemanları müze ve ilgili laboratuarların bulunduğu gibi bazı devlet kurumlarında, ayrıca restorasyon işini üstlenen bazı özel firma ve şirketlerde çalışma olanağı bulabilirler.

Tarihi eserlerin onarımı ve korunmasına verilen önem arttıkça bu meslekte çalışanlara olan ihtiyaç  artacaktır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi üniversitelere bağlı Meslek Yüksekokullarının “Restorasyon ve Konservasyon” ile “Restorasyon” bölümlerinde verilmektedir.

 
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek Liselerinin  Dekoratif Resim, Dekoratif Sanatlar, İç Mekan Düzenleme, İç Mekan Tasarımı, Konservasyon, Restorasyon, Alt Yapı, Alt Yapı(İnşaat), İnşaat, İnşaat Teknolojisi,İnşaat-Üstyapı,Sanat ve Tasarım,Üst Yapı, Üst Yapı-inşaat, Yapı, Yapı(Kagir-Ahşap), Yapı Ressamlığı, Yapıcılık  bölümlerinden mezun olanlar Restorasyon ve Konservasyon bölümü ile Restorasyon   ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun  için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli  Eşit Ağırlıklı-1 (EA-1) puanı almaları gerekir.           

 

 

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitimin süresi 2 yıldır.Eğitim süresince öğrencilere; Türk Dili, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi gibi genel kültür dersleri yanında, Metal ve Cam Eserler, Seramik Eserler, Taş Eserler, Organik Eserler, Mozaik ve Duvar Resimleri, Konservasyona Giriş, Mesleki Fizik, Mesleki Kimya, Mineroloji Ön Asya Arkeolojisi, Klasik Arkeoloji, Müzecilik, Sergileme ve Depolama, Teknik Resim, Fotoğrafçılık  Sanat Tarihi dersleri verilmektedir.

Ayrıca öğrenciler, taşınabilir kültür varlıklarını (taş, seramik, metal, cam, mozaik ile organik kökenli kağıt, deri, ahşap, kemik, fildişi ve boynuz malzemeli eserleri), Malzemelerin bozulma şekillerini ve çözüm önerilerini ve gerektiğinde malzemelerin korunması için gerekli müdahale yöntemini öğrenirler. Bu işlemler  sırasında bilimsel  yöntemleri temel alarak, müdahale sırasında uygun alet ve yöntemleri kullanmasını öğrenirler. Bu temeller doğrultusunda kazı veya müze laboratuarlarına gelen malzemelere gerekli olan koruma (konservasyon) ve onarım (restorasyon) uygulamaları olan malzemenin ön koruması, sağlamlaştırılması, temizliği, yapıştırma ve birleştirme işlemleri, taşınması, paketlenmesi yanında belgelenmesi konularında  bilgi ve beceri kazanırlar. Okul dışında, kazı ve müze laboratuarlarında staj yaparlar.

MESLEKTE İLERLEME

Restorasyon ve konservasyon ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde Eski Çini Onarımları, Geleneksel Türk El Sanatları, İç Mimarlık,İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık, lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Çalışma hayatına atıldıklarında ise tarihi eserlerin restorasyonu ve konservasyonu ile ilgili ara eleman olduklarından dolayı “Restoratör ve Konservatör” olarak görevlerini sürdürürler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Eğitim süresince herhangi bir kazanç söz konusu değildir. Fakat isteyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunun verdiği öğrenim kredisinden  yararlanabilirler.

Kamu kurumlarında Çalışan teknikerler 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa  göre maaş alırlar. Teknik hizmetler sınıfında 10. derecenin 2. kademesi ile göreve başlarlar.

Özel sektörde ise elde edilen kazanç  iş performansı, yetenekleri, deneyimleri ve sektörün büyüklüğüne göre değişmek üzere yaklaşık olarak asgari ücretin 2-4 katı kadardır.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili Eğitim Kurumları,

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Bilgi Merkezi,

Bünyesinde Meslek Bilgi  Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.