REVÂNÎ HAKKINDA BİLGİ


REVÂNÎ HAKKINDA BİLGİ NEDİR, REVÂNÎ HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, REVÂNÎ HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, REVÂNÎ HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, REVÂNÎ HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

on altıncı asır divan şâirlerinden. Edirne’de doğdu. Asıl ismi İlyas Şücâ Çelebi’dir. İyi bir tahsil gördü. İkinci Bâyezîd ve Yavuz Sultan Selim Hanın iltifatlarına mazhar oldu. Surre Emînliği, Ayasofya Câmii Evkaf Mütevelliliğinde bulundu. Bursa’da Kaplıcalar Mütevellisiyken 1524 senesinde öldü. İstanbul’da Kırkçeşme civârında kendi adına yaptırdığı mescidin bahçesine defnedildi.

Şiirlerindeki canlılık, samimiyet, ifâde rahatlığı bakımından Revânî asrının önemli şâirlerindendir.

Revânî’nin tevhid, münâcât, naat, kasîde ve gazelleri bulunan bir Dîvân’ı vardır. Dîvân’ın en güzel şiirleri gazelleridir. Ayrıca, ilk Sâkînâme yazarıdır.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi