RİZOM (RHIZOMA) HAKKINDA BİLGİ


RİZOM (Rhizoma) HAKKINDA BİLGİ NEDİR, RİZOM (Rhizoma) HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, RİZOM (Rhizoma) HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, RİZOM (Rhizoma) HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, RİZOM (Rhizoma) HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Rhizom (n), Fr. Rhizome, İng. Rhizome. Fazla miktarda yedek besin maddesi depo eden, toprak altında yatay olarak uzanan, çok sayıda saçak kökleri olan, silindir biçimindeki bir toprak altı gövdesi. Misal olarak süsen ve ayrıkotu bitkileri verilebilir. Rizomlar, normal gövdelerde olduğu gibi, tepe ve yan tomurcuklara da sâhiptirler. Tomurcuklar gelişerek, toprak üstü veya toprak altı sürgünlerini verir. Ölü mevsimlerde toprak üstü gövdeleri kuruyarak rizom üzerinde izleri kalır. Rizomlu bitkiler, toprak altındaki rizomları sâyesinde çok yıllık bitki özelliği gösterirler. Birçok arsız otların temizlenmesindeki güçlük, bu çok yıllık toprak altı gövdelerine sâhip olmalarındandır. Bu otların temizlenmesi ancak, rizomların temizlenmesiyle mümkündür. Rizomlu bitkiler, tohumlarıyla çoğaldıkları gibi rizomlarının bir düğüm taşıyan en küçük parçasıyla bile, vejetatif olarak üreme özelliğine sâhiptirler.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi