S HAKKINDA BİLGİ


S HAKKINDA BİLGİ NEDİR, S HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, S HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, S HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, S HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Türk alfabesinin yirmi ikinci, Osmanlı elifbâsının beşinci, on beşinci ve on yedinci harfleri. Osmanlı Türkçesinde, “S” sesini belirtmek için peltek olan “se”, “sin” ve “sad” olmak üzere üç ayrı işâret kullanılmıştır. Katı sızmalı ve titreşimsiz bir diş sessizidir.

Eski Türk (Yenisey ve Orhun) kitâbelerinde kalın ve ince sesliler için iki ayrı s işâreti kullanılmıştır. Uygurcada s ve ş için özel bir işâret vardır.

S sesi Ana Türkçeden beri bütünTürk lehçelerinde kelime başında, ortasında ve sonunda kullanılan bir sestir. Su, sol, semiz, söğüt; eski, yastık, kısrak; kes, es, kıs gibi.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi