SADÂRET KETHÜDÂSI HAKKINDA BİLGİ


SADÂRET KETHÜDÂSI HAKKINDA BİLGİ NEDİR, SADÂRET KETHÜDÂSI HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, SADÂRET KETHÜDÂSI HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, SADÂRET KETHÜDÂSI HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, SADÂRET KETHÜDÂSI HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

sadrâzamın yardımcısı. On sekizinci yüzyıldan îtibâren resmî sıfat kazandı. Tâyinleri, sadrâzamın teklifiyle yapılırdı. Zamanla, sadâret kethüdâlığından, sadrâzam tâyin edilenler oldu. Çoğu zaman da, sadrâzamlar azledilince, sadâret kethüdâları da azledilirlerdi.

Bütün devlet işleri, sadrâzamdan önce, sadâret kethüdâsının elinden geçer, Bâbıâlî’den çıkan emirler onun tavsiyesine göre tatbik olunurdu. Daha çok dâhilî işlerle meşgûl olan sadâret kethüdâlığı, 1835 yılında Mülkiye, 1837’de de Dâhiliye Nezâreti adını aldı.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi