SAFİYE SULTAN HAKKINDA BİLGİ


SAFİYE SULTAN HAKKINDA BİLGİ NEDİR, SAFİYE SULTAN HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, SAFİYE SULTAN HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, SAFİYE SULTAN HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, SAFİYE SULTAN HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Sultan Üçüncü Murâd Hanın hanımı, Sultan Üçüncü Mehmed Hanın annesi.

Venedik asıllı olup, küçük yaşta İstanbul’a getirildi. Osmanlı Sarayında Türk-İslâm terbiyesiyle yetiştirildi. Zekâsı, terbiyesi ve güzelliğiyle Şehzâde Murâd’a (Üçüncü Murâd Hana) uygun görülerek evlendirildi. Oğlu Üçüncü Mehmed Hanın tahta çıkması üzerine (1595) Vâlide Sultan ünvânı ile anıldı. 1605 yılında vefât etti. Ayasofya Câmii haziresinde Sultan Üçüncü Murâd Han türbesine defnedildi.

Safiye Sultan, Türk mîmârîsinin en güzel eserlerinden Eminönü’ndeki Yeni Câminin inşaatını 1597 yılında başlattı ise de tamamlamaya ömrü yetmedi. Ayrıca Üsküdar’ın Karamanlı köyünde bir câmi ve çeşme yaptırmış bunlara vakıflarda bulunmuştur.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi